Volume 14, Issue 3

 

JULY - SEPTEMBER 2015

HJOG 3.2015 COVER

 

 

 

Editorial

Medications in pregnancy: challenges and concerns

Vrachnis Nikolaos, Loufopoulos Aristotelis

p.62-65

[Full Text HTML]  [PDF]

 

 

Research

The impact of current obstetric practice on temporal patterns of childbirth

Sakellariou Vasiliki, Dritsakou Kalliopi, Tzortzi Alexandra, Nousia Konstantina, Farmakides George

p.66-71

[Full Text HTML]   [PDF]

 

 

Meta Analysis

Vaginal misoprostol (Prostin®) for intrauterine insemination: Α meta - analysis of randomized trials

Pergialiotis Vasilios, Frountzas Maximos, Stefanidis Konstantinos, Prodromidou Anastasia, Perrea Despina, Vlachos D Georgios

p.72-79

[Full Text HTML]   [PDF]

 

 

Review

Laparoscopic box simulators constitute an accessible, affordable and effective solution for training in laparoscopic surgery

Litos Michail, Siristatidis Charalampos, Chrelias Charalampos, Grammatikakis Ioannis, Trompoukis Panteleimon, Papantoniou Nikolaos

p.80-86

[Full Text HTML]   [PDF]

 

 

Case Reports

Degeneration of a pedunculated leiomyoma mimicking ovarian neoplasm. A case report and review of the literature

Karagianni Evdokia, Tsolakidis Dimitrios, Bili Eleni, Vavilis Dimitrios, Tarlatzis Basil

p.87-90

[Full Text HTML]   [PDF]

 

Rare case of twin to twin transfusion syndrome with posterior urethral valves

Tsagias Nikolaos, Kontomanolis N Emmanuel, Limperis Anastasios, Tsikouras Panagiotis, Galazios Georgios

p.91-93

[Full Text HTML]   [PDF]